ROC NATION EOS TOUR: MELANIE FIONA, BRIDGET KELLY, E.BLAKE - CME3000